ana sayfa | firmamız | basında biz | iletişim | english

ürünler

satış kanalları

sertifikalarımız

 

hurma hakkında

hurmanın faydaları

resim galerisi

 

organik hurma ve sağlık

  hamilelik dönemi

  doğum

  anne sütü

  bebeklik dönemi

  çocukluk dönemi

 

organik tarım

organik tarım nedir?

neden organik ürün?

organik ürünü nasıl tanırız?

organik tarım yönetmeliği

organik tarım
Tarım ve Köy İşleri BakanlığıOrganik ürünü nasıl tanırız?

Bir ürünün organik olduğunu nasıl anlarız? Organik tarım nasıl belgelenip garantileniyor?

"Sertifikalı organik ürün" nedir?

Organik tarım faaliyetleri esaslarına uygun olarak üretilmiş ham, yarı mamul veya mamul haldeki ürünlerdir. Ürünler, uluslararası kontrol ve sertifika kuruluşları tarafından denetlenir ve tüm üretim aşamalarında "organik tarım" kurallarına uyulduğu sertifika ile onaylanır.

- Organik üretimin özelliği, her aşamasının kontrollü olması ve ürünün sertifikalandırılmasıdır. Bu amaçla, organik tarım faaliyetinde bulunmak isteyen müteşebbis, önce kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna başvuruda bulunur.

- Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu başvuruda bulunan müteşebbisin arazisinin ve arazi çevresinin özelliklerine göre, organik tarım metodu ile üretime başlayıp başlayamayacağına karar verir.

- Karar aşamasından sonra, müteşebbis ile kuruluş sözleşme yapar. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşları finansal ve yönetim bakımından tamamen bağımsız kuruluşlardır.

- Organik bitkisel ürün yetiştiriciliği yapacak müteşşebis "geçiş sürecine" alınır. Geçiş süreci tek yıllık bitkiler ile mera ve yem bitkilerinde iki yıl, çok yıllık bitkilerde üç yıldır. Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu veya kontrol kuruluşu; arazinin önceki yıllardaki kullanım durumu, yapılan uygulamalar, bölgedeki genel durum ve yetiştirilen ürünler, risk durumları, konu ile ilgili müteşebbis kayıtları ve raporların incelenmesi neticesinde geçiş sürecini uzatabilir ya da kısaltabilir.

- Geçiş sürecinde üretilen ürünler, Yönetmelik hükümlerine göre "geçiş süreci ürünü" olarak etiketlenir.

- Geçiş sürecinden sonra elde edilen ürün "organik ürün" adını alır. Ürün etiketi üzerinde yetkilendirilmiş kuruluşun adı, kod numarası, sertifika numarası, logosu ve organik ürün logosu bulunması gereken bilgilerden birkaçıdır.

Bilgiler ETO Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği tanıtım broşüründen alınmıştır. Daha fazla bilgi için www.eto.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bir ürünün "sertifikalı organik ürün" olduğunu nasıl anlarım?

Ürün ambalajındaki logolu etiketleri kontrol ederek, bir ürünün "sertifikalı organik ürün" olduğunu anlayabiliriz.

"Sertifikalı Organik Ürün" ambalajında iki etiketin bulunması gerekir:

1. Organik Tarım - Türkiye Cumhuriyeti logolu etiket  (Logoyu Göster)

Türkiye'de satışa sunulan tüm "sertifikalı organik ürünler"in ambalajında, ürünün organik olduğunu gösteren özel bir logolu etiket bulunur. Üzerinde "Organik Tarım - Türkiye Cumhuriyeti" yazılı olan bu logo, 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve 25841 sayılı Organik Tarımın Esasları Ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik kapsamında hazırlanmıştır.

2. Uluslararası kontrol ve sertifikasyon kuruluşu logolu etiket  (Logoyu Göster)

Türkiye'de satışa sunulan tüm "organik sertifikalı ürünler"de, üretim aşamalarında kontrol ve sertifikasyonu yapan uluslararası firmanın bilgisi ve logolu etiketi bulunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elhamra Dış Ticaret Ltd. Şti.

Adres:Türk Ali Mahallesi Mecit Ali Sokak 14/B Beşiktaş / İSTANBUL

Tel: 0 212 299 90 03

E-Posta: info@elhamra.com.tr

● ana sayfa

● organik hurma

● organik hurma ve sağlık

● organik tarım

● firmamız